EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Urząd Miejski – informacja o wykonanym remoncie

Od 2 listopada 2022r. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej jest ponownie otwarty dla mieszkańców w swojej siedzibie przy ul. Słowackiego 4.

Przez osiem miesięcy siedziba Urzędu znajdowała się w tymczasowej lokalizacji przy ul. Jagodowej 15 oraz Kościelnej 4, co było następstwem prowadzonych prac remontowo – budowlanych w budynku przy ul. Słowackiego 4.   

Zadanie pn. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT było realizowane od listopada 2021 roku.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ecomplex Grinspek Ewa,  44-282 Łuków Śląski ul. Lipowa 2 c.

Wartość wykonanych robót: 3.760.446,36 zł brutto.

 Zakres prac obejmował:

Roboty budowlane :

– termomodernizację ścian zewnętrznych,
– termomodernizację ścian cokołu i piwnic,
– docieplenie stropodachu budynku wraz z wymianą pokrycie dachowego,
– wymianę rur spustowych i rynien,
– wymianę balustrad wewnątrz i na zewnętrz budynku,
– przebudowę schodów zewnętrznych i zadaszenia przy wejściu do budynku od frontu;
– budowę pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;
– przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w celu wykonania pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta i WC dla osób niepełnosprawnych;
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem,
– malowanie wszystkich ścian i sufitów wraz z usunięcie, starych powłok, tapet i z przygotowaniem powierzchni poprzez gipsowanie w pomieszczeniach wewnątrz budynku,
– wymianę posadzek na korytarzach,
– montaż obróbek blacharskich,
– wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

Instalacje elektryczne :

– demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami,
– wymianę istniejących przewodów elektrycznych,
– wymianę oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
– wymianę rozdzielni elektrycznych,
– wykonanie nowej instalacji odgromowej,
– dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem na dachu stromym;
– wykonanie pomiarów oraz prób,

Instalacja wod – kan:

– wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym demontaż i montaż instalacji c.o., montaż grzejników  z zaworami termostatycznym,
– wykonanie kompletnej  kotłowni gazowej wraz z zabudową kotłów  gazowych i podłączeniem do instalacji  Urzędu Miejskiego i Budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul Słowackiego 6 ,
– wykonanie nowej instalacji wod-kan w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych ,
– wymianę instalacji wod – kan w pomieszczeniach remontowanych łazienek,
– wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zabudową centrali klimatyzacji i jednostek wewnętrznych,
– wykonanie wymaganych pomiarów i prób.

Roboty dodatkowe :

– wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach biurowych z paneli podłogowych oraz wykładziny dywanowej,
– wymiana okna PCV,
– wymian drzwi stalowych, aluminiowych oraz drewnianych,
– wymiana parapetów wewnętrznych,
– wykonanie dodatkowych ławeczek kominiarskich, płotków przeciwśnieżnych oraz wzmocnienia pod montaż masztu antenowego na potrzeby RCB,
– remont biegów schodowych oraz spoczników klatek schodowych,
– wykonanie sufitu z płyt g-k wraz z obudową szachtów instalacyjnych,
– wymiana instalacji wod.-kan. w łazienkach, oraz w pomieszczeniu garażu,
– zmiana trasy instalacji c.o. ,
– wykonanie nowej instalacji słaboprądowej w korytkach kablowych,
– wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
– wykonanie monitoringu zewnętrznego – kamery wraz z instalacją,
– uzupełnienie opraw oświetleniowych w pomieszczeniach łazienek piętra oraz w komunikacji,
– wykonanie instalacji odgromowej,
– zabudowa wyłącznika ppoż. dla fotowoltaiki oraz zmiany lokalizacji inwertera.

Pracownicy, którzy zajmują się ewidencją ludności, dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz Urząd Stanu Cywilnego na dzień przekazania informacji pracują w budynku tymczasowym przy ul. Kościelnej 4. Termin powrotu do głównej siedziby zaplanowano na koniec lutego br.  

{gallery}2023/um{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska