EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ustawa o rewitalizacji Odry – istotny akt prawny dla Gminy Kuźnia Raciborska

W czwartek Sejm głosował nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Przypomnijmy, iż Senat 28 lipca większością głosów zgłosił weto do ustawy.

Za odrzuceniem senackiego sprzeciwu głosowało 235 posłów, 216 było przeciwko. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przeciwko przyjęciu senackiej uchwały odrzucającej ustawę opowiedzieli się także dzień wcześniej członkowie połączonych komisji gospodarki morskiej oraz środowiska.

Nowe przepisy zakładają m.in. usprawnienie w prowadzeniu inwestycji na Odrze. W ustawie odrzańskiej wskazano na konieczność budowy, rozbudowy bądź modernizacji 123 oczyszczalni ścieków. Wskazano ponadto na 259 zadań związanych z modernizacją lub budową nowej sieci kanalizacyjnej. Wśród inwestycji znalazły się  te bezpośrednio związane z Gmina Kuźnia Raciborska: budowa kanalizacji w aglomeracji Rudy, budowa kanalizacji w  aglomeracji Kuźnia Raciborska oraz budowa zbiornika Kotlarnia.

Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP.

Scroll to Top