EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska-29.07.2021

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, realizując założenia projektu grantowego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”, informuje mieszkańców zakwalifikowanych do ww. projektu o możliwości podpisywania umów na realizację zadania. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4,pok. 16  telefon 32/419-14-17 wew. 107 lub kom. +48 502 622 138.

Zasady dotacji, nawet do 100% wartości netto kosztów kwalifikowanych, zostały ujęte w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” dostępnym pod adresem http://kuzniaraciborska.esesja.pl/zalaczniki/82523/uchwala_772370.pdf .

 

Poniżej znajduje się wzór umowy wraz z załącznikami które należy złożyć po wykonaniu zadania.

1.      Umowa powierzenia Grantu – wzór (do wiadomości mieszkańca) umowa zostanie wypełniona po zgłoszeniu mieszkańca gotowości do realizacji zadania

2.       Formularz rozliczenia grantu- załącznik nr 2 do regulaminu >>>POBIERZ

3.       Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – załącznik nr 1 do formularza rozliczającego grant >>>POBIERZ

4.       Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie – załącznik nr 2 do formularza rozliczającego grant >>>POBIERZ

5.        Oświadczenia – załącznik nr 3 do formularza rozliczającego grant >>>POBIERZ

6.       Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 4 do formularza rozliczającego grant >>>POBIERZ

7.       Zakres kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych –  załącznik nr 4 do regulaminu >>>POBIERZ

8.       Wymagania dla wykonawcy – załącznik nr 5 do regulaminu >>>POBIERZ

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, pok. 16.

 

Telefon do kontaktu 32/419-14-17 wew. 107 lub 131,  kom. +48 502 622 138. 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska