EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Uwaga! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej na nowym wzorze deklaracji CEEB

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967), informujemy, że obywatele składający deklarację CEEB w siedzibie urzędu po 20 września 2022 r. zobowiązani są robić to na nowym druku – zawierającym klauzulę o treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.” 

Wszystkie deklaracje, które wpłynęły do urzędu przed 21 września br. wprowadzają Państwo na starych zasadach.

Aktualne wzory deklaracji CEEB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

Pozdrawiamy,

Zespół CEEB

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska