EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Więcej godzin na język niemiecki jako język mniejszość narodowej

W 2022 roku zostało zmienione rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmniejszające z 3 do 1 wymiar godzin nauczana języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. W tym roku szkolnym uczniowie w szkołach podstawowych w Kuźni Raciborskiej i Rudach, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska, uczyli się tego języka w zmniejszonym wymiarze. Dyrektorzy tych szkół zwrócili się do Burmistrza i Radnych z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie godzin nauki tego języka w klasach I-III od roku szkolnego 2023/2024. Najmłodsi najszybciej i najefektowniej przyswajają języki obce. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej po analizie finansów oraz przedstawionych przez dyrektorów argumentów rekomendowały w dniu 17.05.2023r. zwiększenie godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Burmistrz polecił dyrektorom szkół uwzględnienie tych zmian w aneksach do arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny.

 

O tym, jak ważna jest ta umiejętność oraz jak świetnie nasi uczniowie potrafią posługiwać się językami obcymi, świadczy choćby ich ostatni wyjazd do Strasburga i udział w posiedzeniu Parlamentu i koncercie. Można go posłuchać tu: https://www.youtube.com/watch?v=83ILnWvzZk4&t=5689s. Nasi uczniowie byli jedyną grupą reprezentującą Polskę w tym wydarzeniu.

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska