EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wniosek o zakup preferencyjny węgla w 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Kuźnia Raciborska kontynuuje sprzedaż paliwa stałego na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych w 2023 r. Wniosek można:

·         pobrać, wypisać oraz złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Kuźni Raciborskiej (parter budynku) lub w biurze nr 22 (sprawy dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego),

·         pobrać poniżej, podpisać profilem zaufanym i wysłać na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

·         pobrać poniżej, podpisać profilem zaufanym i przesłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMKuznia/skrytka

Pobierz wniosek w formacie *doc…..

Pobierz wniosek w formacie *pdf……

 

Termin składania wniosków do 15.04.2023 r.

Jednocześnie przypominamy:

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego jest uprawniony do zakupu węgla w dwóch partiach, tj. do końca 2022 roku max. 1,5 tony oraz po 1 stycznia 2023r. ponownie max.1,5 tony lub jednorazowo 3 tony.

Prawo do zakupu preferencyjnego nie będzie przysługiwało tym gospodarstwom, które nabyły wcześniej węgiel po preferencyjnej cenie (np. w sklepie PGG), chyba że gospodarstwo domowe nabyło po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana
w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu.

Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) w ilości co najmniej takiej jak określona w ww. Rozporządzeniu.

· Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazana telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie przygotowane pismo wraz z informacją o sposobie zapłaty za paliwo stałe.

·  Jeśli wniosek przejdzie weryfikację pozytywnie i wnioskodawca dokonana zapłaty za opał, dane osoby uprawnionej do zakupu zostaną przekazane do składu węglowego, który będzie się kontaktował telefonicznie z wnioskodawcą w celu umówienia terminu dostawy/odbioru węgla.

·         Płatności za paliwo stałe należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Kuźnia Raciborska wskazany w otrzymanym piśmie.

 

Pozytywna weryfikacja wniosku nie gwarantuje dostępności węgla bezpośrednio po uzyskaniu takiej informacji, a dopiero po jego  dostawie do składu węglowego.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu +48 534 171 669.

Scroll to Top