EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wniosek o zakup preferencyjny węgla!

Szanowni Mieszkańcy,

Tak jak informowaliśmy Państwa wcześniej, Gmina Kuźnia Raciborska przystąpiła do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Od dziś wnioski można pobrać w następujący sposób:

· pobrać druk wniosku, wypisać oraz złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (obecnie budynek ZGKiM),

· pobrać poniżej wniosek, podpisać profilem zaufanym i wysłać na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl 

· pobrać poniżej wniosek, podpisać profilem zaufanym i przesłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMKuznia/skrytka

 

Pobierz wniosek w formacie *doc

Pobierz wniosek w formacie *pdf

 

Termin składania wniosków do 09.12.2022r.

 

Podstawowe informacje:

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach, tj. do końca tego roku max. 1,5 tony oraz po 1 stycznia 2023r. ponownie max.1,5 tony (w późniejszym terminie pojawią się informacje odnośnie wniosków na przyszły rok).

 

Prawo do zakupu preferencyjnego nie będzie przysługiwało tym gospodarstwom, które nabyły wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG), chyba że gospodarstwo domowe nabyło po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu.

 

Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) w ilości co najmniej takiej jak określona w ww. Rozporządzeniu.

 

W chwili obecnej wniosek zawiera możliwość wyboru 2 frakcji węgla, jednakże szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów będzie zależał od oferty podmiotu wprowadzającego (dostawcy węgla), wyznaczonego do podpisania umowy z Gminą.

       W dniu dzisiejszym Gmina nie dysponuje informacją odnośnie terminu rozpoczęcia dostaw węgla do gospodarstw domowych. Dalsze szczegóły będą na bieżąco przekazywane poprzez stronę internetową Urzędu oraz profil FB.  

  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu +48 534 171 669.

 

Scroll to Top