EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

Informacja dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska dotycząca

zgłaszania kandydatów na ławników sądowych

 

W dniu 31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217
z późn. zm.) Rada Miejska powinna wybrać ławników na nową kadencję do końca października bieżącego roku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Rybniku ustaliło, że Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2024 roku nową kadencję ławników powinna wybrać:

–      2 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku,

–      5 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Raciborzu,

–      1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Rybniku, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnika.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników: do dnia 30 czerwca 2023 roku.

 

Wszystkie informacje oraz dokumenty są dostępne pod niżej wymienionym adresem:

https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/32527351

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska