EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w gminie Kuźnia Raciborska – Veronika z Ukrainy prymusem!

Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej w Kuźni Raciborskiej oraz w Rudach odbierają dzisiaj  w swoich szkołach zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty. Na ich podstawie oraz na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły zostaną zakwalifikowani do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Każdy indywidualny wynik wymaga odrębnej interpretacji, ale cieszy, iż ogólna średnia gminy jest porównywalna ze średnią uzyskaną przez wszystkich uczniów powiatu raciborskiego oraz rybnickiego, którzy to są głównymi rywalami o miejsca w szkołach  średnich. Cieszy również fakt, że w tym roku mamy bardzo dużą grupę uczniów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w poszczególnych częściach egzaminu. Ogólnie do egzaminów przystąpiło 105 uczniów, w tym 66 w szkole w Kuźni Raciborskiej oraz 39 w szkole w Rudach. Indywidualnie najlepsze wyniki w szkołach prowadzonych przez gminę Kuźnia uzyskali następujący uczniowie – wyniki w przedziale od 90 do 100%:

język polski:

SP Kuźnia Raciborska – Jonasz Prządkiewicz, Hanna Salamon

SP Rudy – Zuzanna Filar, Oliwia Gajda, Laura Wróbel

matematyka:

SP Kuźnia Raciborska – Krzysztof Czech (100%), Dominika Kudla (100%), Paweł Marek, Emilia Koczy, Agata Kruszelnicka, Mikołaj Powroźnik, Borys Wójcik, Zuzanna Kiec, Martyna Panek

SP Rudy –  Siodmoka Amelia (100%), Paweł Jeleń, Magdalena Gajewska, Małgorzata Olchawa

języki obce:

SP Kuźnia Raciborska – Julia Kapusta (100%), Krzysztof Czech (100%), Agata Kruszelnicka (100%), Zuzanna Kiec (100%), Paweł Marek, Karolina Buchta, Emilia Koczy, Dominika Kudla, Mikołaj Powroźnik, Jonasz Prządkiewicz, Zofia Sokołowska, Borys Wójcik, Wojciech Klon

SP Rudy – Paweł Jeleń (100%), Alszer Patryk, Antonina Misztela, Karolina Rutkowska, Andrzej Karwacki, Aleksandra Koba, Kacper Kocur, Olga Kura, Bartosz Marek, Amelia Siodmok, Paweł Szczepaniak, Zuzanna Filar

W naszych szkołach egzamin pisała również siódemka uczniów z Ukrainy. Ze względu na ich sytuację życiową oraz barierę językową egzamin ten był dla nich szczególnie trudny, dlatego tym bardziej należy wyróżnić Veronikę Pelovinę, która napisała wszystkie 3 części egzaminu ze średnią punktacją powyżej 90%! Jest to naprawdę niesamowity wynik świadczący o tym, że Veronika ucząca się w oddziale przygotowawczym w szkole podstawowej w Kuźni Raciborskiej, doskonale wykorzystała stworzone jej właściwe warunki nauki w naszej gminie. W trakcie nauki dała się poznać jako pilna i bardzo zdolna uczennica, ale z pewnością zaskoczyła wszystkich swoim wynikiem egzaminu:

język polski – 96%,

matematyka- 92 %,

język angielski – 98%. 

Gratulujemy Veronice oraz wszystkim uczniom – zarówno tym, którzy uzyskali najlepsze wyniki jak i tym, których wyniki były trochę niższe, ale są one również odzwierciedleniem ich pracy, trudu i zaangażowania!

Po wakacjach, pod koniec sierpnia najlepsi uczniowie spotkają się z władzami gminy, od których otrzymają tradycyjne nagrody Burmistrza Gminy Kuźnia Raciborska dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych. Biorąc pod uwagę ilość uczniów ze świetnymi wynikami radzimy Panu Burmistrzowi już teraz rozpocząć poszukiwania środków finansowych!:-)

Średnie wyniki szkół prowadzonych przez gminę Kuźnia Raciborska* w porównaniu do innych uczniów powiatu raciborskiego i rybnickiego

*Oficjalne dane podawane przez OKE Jaworzno w odniesieniu do średnich wyników uczniów gminy Kuźnia Raciborska są niższe, gdyż zawierają również m.in. dane uczniów z MOW Rudy oraz MOW Kuźnia Raciborska.

 

gmina Kuźnia

Raciborska

powiat

raciborski

powiat rybnicki

m.

Rybnik

język polski

57 %

58%

57%

60%

matematyka

54 %

53%

51%

57%

języki angielski

61%

63%

64%

68%

język niemiecki*

47%

53%

b.d.

b.d.

ogólnie języki obce

58%

b.d.

b.d.

b.d.

 Dla wyników z języka niemieckiego występuje niska wiarygodność średniej ze względu na małą ilość zdających (w gminie Kuźnia Raciborska język niemiecki zdawało tylko 21 uczniów, co stanowi 20% zdających). W Rybniku i powiecie rybnickim brak danych w zakresie j. niemieckiego ze względu na małą ilość zdających.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska