EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Sesja inauguracyjna Burmistrza i Rady Miejskiej

Uroczysta, inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbyła się 7 maja w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego tutejszego urzędu. Kulminacyjnym momentem sesji było uroczyste ślubowanie i zaprzysiężenie nowej Rady Miejskiej i Burmistrza. Wojciech Gdesz w inauguracyjnym przemówieniu zadeklarował pracę na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska i jej mieszkańców. Jak również budowanie relacji w oparciu o dialog i konstruktywny dyskurs. Stanowisko Wiceburmistrza zostało powierzone dotychczasowej sekretarz miasta Pani Roksanie Pytlik. Podczas uroczystej sesji wybrano również w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcę Przewodniczącego. Przewodniczącym został Pan Tomasz Sokołowski a Zastępcą Pan Michał Grzesik. Nowo wybranym gratulujemy. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.

 

Scroll to Top