EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zamieszkaj w Gminie Kuźnia Raciborska

Szanowni Państwo,

Drodzy i przyszli Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

Wizyta Wojewody Śląskiego i Parlamentarzystów była doskonałą okazją do podsumowania pewnego okresu trudnej ale i niezwykle satysfakcjonującej pracy na rzecz naszej Gminy i jej Wszystkich Mieszkańców…o potencjale miasta i jego przyszłości nie przesądza jego wielkość, a jego zasoby, możliwości i kierunki rozwoju na przyszłość. Kuźnia Raciborska ma potencjał, który stanowi dobre zaplecze dla przyszłych pokoleń. Na przestrzeni ostatnich lat nieustanie dążyłem do nadrobienia braków cywilizacyjnych w naszej Gminie, czego prostym przykładem są wszystkie podjęte przeze mnie inwestycje (przykłady niektórych inwestycji) :

budowa 104 nowych mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Południe – łączny koszt to 23 069 318 zł, w tym 9 116 222 zł to wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;

budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – łączny koszt 7 400 000 zł, w tym 5 700 000 zł to dotacja z Rządowego Programu Polski Ład;

budowa ul. Tartacznej i Kolejowej – łączny koszt 2 215 989 zł, w tym 1 070 814 to dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej;

budowa ul. Topolowej – łączny koszt 2 064 224 zł, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 750 000 zł;

budowa drogi do terenów inwestycyjnych – 742 451 zł, w tym 450 000 zł to dotacja z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych…łącznie 19 mln zł dotacji otrzymała do tej pory nasza Gmina ze środków rządowych na realizację inwestycji ważnych dla nas, dla tego miejsca. Dziękuję Wszystkim, którzy nam sprzyjali i sprzyjają, a tym samym przyczyniają się, że idealnym miejscem do życia i pracy jest nasza Gmina, dziękuje Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która podejmując decyzje kieruje się racjonalizmem i dobrem nas wszystkich, na co dołączam dowód w postaci filmiku.

 

Do zobaczenia w Kuźni Raciborskiej

Burmistrz Paweł Macha

 MATERIAŁ FILMOWY

 

*ilość mieszkań w ramach SIM 104. 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska