EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

ZAPRASZAMY ROLNIKÓW DO UDZIAŁU W III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TESTOWYM Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

 

Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem logują się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwiązują test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp . Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

 

Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00.

 

 

Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin 

W ubiegłorocznej edycji w/wym.  konkursu dwóch laureatów powiatu raciborskiego zdobyło  myjki ciśnieniowe.

 

Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie i  na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl

 

Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin 

Scroll to Top