EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zbiornik Kotlarnia coraz bliżej

19 maja 2022 roku w siedzibie Wód Polskich w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące kolejnego etapu działań związanych z realizacją  inwestycji pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawka”. W spotkaniu udział wzięli: Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (w czasie pełnienia obowiązków Ministra Środowiska wydał pozytywną rekomendację dla tej inwestycji), Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich; Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą; Józef Kubica- Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Krzysztof Ficoń – Wójt Gminy Bierawa; Paweł Macha – Burmistrz Kuźni Raciborskiej. To długo oczekiwana także przez naszych mieszkańców inwestycja. Daje ona nadzieję na uregulowanie problemów powodziowych generowanych przez rzekę Ruda. Inwestycja ta daje nadzieję na połączenie zbiornika rybnickiego z nowym projektowanym zbiornikiem, który będzie usytuowany na terenie wyrobiska Kopalni Piasku Kotlarnia. To kolejny etap  po opracowaniu nt. prawnych uwarunkowań budowy Zbiornika Kotlarnia, którego autorem jest mgr Ksenia Starzec-Wiśniewska. 1 lipca 2021 roku podpisano w tej sprawie w Kuźni Raciborskiej list intencyjny. 

Zbiornik to ważny obiekt retencyjny na mapie regionu, uwzględniony w projekcie „Stop suszy”. Powstanie na powierzchni powyżej 900 ha, w miejscu dawnego wyrobiska kopalnianego piasku, a jego pojemność wyniesie ok. 42 mln m3. Całość inwestycji szacowna jest na ok. 150 mln zł. Podczas powodzi będzie mógł spłaszczyć falę powodziową na Odrze, natomiast podczas suszy uzupełni koryto Bierawki i poprawi stan wód gruntowych także w naszym lesie. Takie jest także główne oczekiwanie gminy Kuźnia Raciborska: odprowadzenie wezbrania powodziowego na rzece Ruda. Poza tym zbiornik Kotlarnia stanie się dostępnym dla mieszkańców i przyjezdnych terenem rekreacji i odpoczynku. Będzie to także impulsem do rozwoju turystyki i rekreacji w miejscowościach wokół zbiornika. Komitet Sterujący ma podejmować strategiczne decyzje w zakresie realizacji tej inwestycji.

  Podpisanie listu intencyjnego 

 

{gallery}2022/kotlarnia{/gallery}

zdjęcia: Departament Komunikacji Edukacji Wód Polskich 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska