EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawka” coraz bliżej

Dzisiaj, 6 lutego 2023r w Kuźni Raciborskiej uroczyście podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie budowy Zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawka. Porozumienie podpisali: Pan Mirosław Kurz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Pan Robert Rakoczy – prezes Zarządu Kopalni Piasku Kotlarnia, Pan Jan Wojdyła – członek zarządu Kopalni Piasku Kotlarnia, Pan Marek Czader – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ds.Ekonomicznych, Pana Krzysztofa Ficoń – Wójta Gminy Bierawa, Pana Pawła Macha – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska i Pana Piotra Kuczerę – Prezydenta Miasta Rybnik. Porozumienie podpisane zostało w obecności: Pana Grzegorza Witkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie infrastruktury, Pana Michała Wosia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pani Senator Ewy Gawędy, Pana Senatora Wojciecha Piechy, Pana Krzysztofa Wosia Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pana Sławomira Kłosowskiego – Wojewody Opolskiego, Pana Jan Chrząszcza – Wicewojewody Śląskiego.

List intencyjny w tej sprawie podpisany został 1 lipca 2021r. przez te same strony.

Porozumienie zakłada szeroką współpracę wszystkich stron do współdziałania przy tworzeniu warunków do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia ma powstać do 2029 roku, kosztować ok. 180 mln złotych i pełnić trzy funkcje: przeciwpowodziową, zabezpieczać przed suszą oraz rekreacyjną. Sygnatariusze porozumienia podkreślali szeroką współpracę między podziałami przy tworzeniu i uzgadnianiu porozumienia oraz deklarowali ją na dalszych etapach.

{gallery}2023/zbiornik{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska