EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zebranie sprawozdawcze OSP Ruda

W minioną sobotę 17 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Ruda. W zebraniu uczestniczył burmistrz Paweł Macha, prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP Krzysztof Bartoń, zaproszeni goście oraz druhowie z jednostki OSP Ruda. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej oraz przedstawiono plan działania na następny rok. Zarząd OSP za miniony rok otrzymał jednogłośnie absolutorium.
Zebranie było okazją do uhonorowania druha Henryk Skolik srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, za co druhowi serdecznie gratulujemy.   

Scroll to Top