EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zebranie sprawozdawcze OSP Turze

W minioną sobotę 24 lutego odbyło się również zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Turze. W zebraniu uczestniczył burmistrz Paweł Macha, były zastępca komendanta powiatowego PSP w Raciborzu bryg. w stanie spoczynku  Jan Krolik, przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Gerard Depta, prezes gminny ZOSP RP Edward Morciniec, komendant gminny ZOSP RP Krzysztof Bartoń, zaproszeni goście oraz druhny i druhowie z jednostki OSP Turze. Podczas zebrania prezes OSP Edward Piechula przedstawił sprawozdanie z działalności za 2023 rok, omówił zakupy sprzętu i umundurowania bojowego, a także podsumował działalność ratowniczo-gaśniczą jednostki. Podziękował strażakom za ich poświęcenie dla pożarnictwa, za udział w akcjach i innych imprezach organizowanych przez jednostkę. Przewodniczący Rady Miejskiej Gerard Depta podziękował w imieniu nieobecnej z powodu choroby p. sołtys Marceliny Waśniowskiej za zaangażowanie i pomoc strażaków na rzecz sołectwa. 

Zebranie było również okazją do wręczenia odznaczeń m.in. brązowym Medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Mateusza Kubicę oraz Romana Mosch.  Wręczono także wyróżnionym strażakom odznakę „Za wysługę Lat”.

Na zakończenie zebrania burmistrz Paweł Macha pogratulował wyróżnionym druhnom i druhom, podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie
w działalność ratowniczo-gaśniczą, a także za pomoc na rzecz sołectwa i w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez gminę.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska