EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”!

Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”!                            

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informujemy, że w programie „Czyste Powietrze” wprowadzone zostały następujące zmiany:

 

·         Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych, dla wnioskodawców, których dochód miesięczny na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:

        900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

        1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

 

  • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;

 

  • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu ze względu na epidemię COVID-19- do 6 miesięcy, natomiast gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora, wtedy limit 6 miesięcy nie dotyczy;

 

  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;

 

  • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa;

 

  • Możliwość składania wniosku przez pełnomocnika Wnioskodawcy;

 

  • Możliwość rozliczenia wnioskowanych inwestycji na najwyższym poziomie dofinansowania w maksymalnie 5 częściach;

 

  • Brak możliwości dofinansowania do kotłów na węgiel.

 

 

Więcej informacji można również znaleźć na stronach Programu Czyste Powietrze

https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

 

Scroll to Top