EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

31. rocznica pożaru

26 sierpnia 2023 roku, w 31. rocznicę pożaru w lasach Nadleśnictwa Rudy Raciborskie odbyły się uroczystości upamiętniające pożar lasu w Kuźni Raciborskiej.  Na zaproszenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Pawła Machy w uroczystościach uczestniczyli druhny i druhowie  Ochotniczych Straży Pożarnych ze wszystkich jednostek z terenu gminy Kuźnia Raciborska.

W uroczystościach uczestniczyli  także   przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, strażacy , leśnicy, policja.   W miejscu tragicznej śmierci mł. kpt. Andrzeja Kaczyny i dh. Andrzeja Malinowskiego, oddano cześć poległym podczas walki z żywiołem. Po wspomnieniu poległych i modlitwie w ich intencji, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod pamiątkowym krzyżem oraz na symbolicznych mogiłach.

W uroczystościach wzięli udział między innymi: Wiceminister Sprawiedliwości – Pan Michał Woś, Podsekretarz Stanu MSZ – Pan Paweł Jabłoński, Senator RP – Pani Ewa Gawęda, Poseł na Sejm RP – Pan Adam Gawęda, Śląski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu – st. bryg. Jarosław Ceglarek, Zastępca Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach – Pan Hubert Wiśniewski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie – Pan Marcin Fischer, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec – Pan Wiesław Kucharski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kędzierzyn Koźle – Pan Paweł Hajduk, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska – Pan Paweł Macha, delegacja Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie Koźlu, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Stefan Kaptur oraz kapelani strażaków: bryg. Adam Glajcar, Ojciec Marceli Dębski, ks. Rudolf Golec. Ponadto w uroczystości uczestniczyli funkcjonariusze i emeryci Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Lasów Państwowych i druhowie z powiatów raciborskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska składa serdeczne podziękowania  wszystkim Jednostkom OSP  Gminy Kuźnia Raciborska za organizację wspólnego przejazdu wszystkich jednostek oraz  udział w uroczystościach rocznicowych.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska