EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Akcja Lato 2020

„AKCJA  LATO  2020”

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej ogłasza nabór wniosków na organizację zajęć dla dzieci 

i młodzieży pozostających podczas wakacji w miejscu zamieszkania.

Podmioty zainteresowane organizacją „AKCJI LATO 2020” mogą składać wnioski o środki z GKPiRPA do dnia 30.06.2020 r. do godz.1530.

 UWAGA !!!

Realizacja „AKCJI LATO 2020” będzie możliwa najwcześniej od 13.07.2020 r. po rozpatrzeniu wniosków przez GKPiRPA. Należy zwrócić uwagę, aby we wniosku w pkt 3 nie wpisać wcześniejszego terminu zajęć.

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w celu zapobiegania
i przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, organizatorzy wymienieni
§ 2 regulaminu zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych, które będą obowiązywały podczas organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci.

  

WNIOSEK PDF / WORD

REGULAMIN

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top