EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Akcja PIT za 2017r.

Akcja PIT za 2017r.

 

Terminskładania zeznań podatkowych za 2017r. oraz zapłaty wynikających z nich zobowiązań upływa w dniu 30 kwietnia 2018r.

 

 

Godziny pracy Urzędu Skarbowego w Raciborzu:

– w poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00 ,

– w pozostałe dni tygodnia (wtorek- piątek) w godz. 7.00 – 15.00.

 

Godziny otwarcia punktu kasowego, znajdującego się w budynku US w Raciborzu:

 – w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00,

– w pozostałe dni tygodnia (wtorek- piątek) w godz. 7.30 – 14.00.

 

Informacja telefoniczna dot. zeznań podatkowych:

Krajowa Informacja Skarbowa:

tel. 801 055 055 (dla połączeń z tel. stacjonarnego)

tel. 22 330 0330 (dla połączeń z tel. komórkowego)

Urząd Skarbowy w Raciborzu:

32 415-42-11(12), 32 415-59-91(92) wew. 303, 403

 

Formularze obowiązujące przy rozliczeniu za 2017r. :

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,

załącznikido zeznań:

PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/TP

Zeznania podatkowe można złożyć:

        elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, korzystając ze strony www.e-deklaracje.gov.pl,

        korzystając z usługi PFR wstępnie wypełnione zeznanie lub poprzez złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (usługi dostępne na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,

        osobiście w budynku Urzędu Skarbowego  (pok. nr 9, I piętro),

          listem poleconym, za opłatą pocztową, na adres tut. Urzędu: ul. Drzymały 32,
47-400 Racibórz.

 

 

Formularze zeznań i załączników dostępne są:

– w siedzibie US w pok. nr 3 (parter),

–  na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl

 

Wpłat podatku można dokonywać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek tut. Urzędu      tj. NBP o/o Katowice: 72101012123060982223000000,bądź osobiście w punkcie kasowym, znajdującym się w budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu.

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOT. ROZLICZENIA ZA 2017r.

 

·      Nadpłata podatku podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego.

·      W przypadku zeznań nierzetelnych, wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawierających błędy i oczywiste pomyłki, 3 miesięczny termin zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia usunięcia nieprawidłowości – skorygowania zeznania podatkowego.

 

·      Zeznania składane w formie tradycyjnej (papierowej) nie podpisane – nie wywołują skutków prawnych.

 

·      W przypadku zeznań  z wykazaną ulgą prorodzinną na przynajmniej 3 dzieci nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia poprawnego zeznania podatkowego, pod warunkiem złożenia zeznania drogą elektroniczną.

·      Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% podatku zamieszczony jest na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html oraz na stronie www.finanse.mf.gov.pl

·      Warunkiem przekazania 1% podatku jest:

– terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,

– zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top