EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.442.2.2016.EJ.8

z  30 października 2019   

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał od Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej informację o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762  dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.

„Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.

  1. Treść decyzji w języku czeskim i angielskim oraz wybrane fragmenty decyzji w języku polskim dostępne są do wglądu w siedzibie:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

przy Placu Grunwaldzkim 8-10, Katowice pokój 317 w godzinach 800– 1500

na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:

http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej
(wersja w j. angielskim i czeskim):

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469 (sekcja STANOVISKO)

  1. W terminie od 5 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r. każdy może zapoznać się
    z treścią ww. decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
    w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, Katowice pokój 317.

Zawiadomienie o ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 15 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

 

Mirosława Mierczyk-Sawicka
p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top