EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

ANKIETA – odpady zawierające azbest

Gmina Kuźnia Raciborska zamierza przystąpić do projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”). W związku z powyższym prosimy zainteresowanych mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam zebrać informację na temat zapotrzebowania mieszkańców związanego z utylizacją azbestu. Link do ankiety poniżej:

 ANKIETA

Na co można uzyskać dotacje?

1)      Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków budownictwa jednorodzinnego, budynków gospodarczych, wielofunkcyjnych i innych, a także odpadów azbestowych zalegających w terenie;

2)      Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi (demontaż i unieszkodliwienie materiałów azbestowych, wydatki związane z przywróceniem, przy użyciu materiałów nieszkodliwych, stanu obiektu sprzed demontażu materiałów azbestowych, w tym niezbędne prace związane z konstrukcją dachu wynikające z dokumentacji technicznej.

 

Wysokość grantu może wynosić do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top