EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ankiety dotyczące zapotrzebowania na węgiel wśród naszych mieszkańców!

Szanowni Mieszkańcy,

Będziemy wspomagać gospodarstwa domowe z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w dostępie do węgla opałowego. Wstępnie prowadzimy rozmowy ze składami opału oraz przygotowujemy się do realizacji nowego dla nas zadania.

Aby zabezpieczyć właściwe zapotrzebowanie Mieszkańców Gminy na węgiel kupowany na preferencyjnych warunkach, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Informacje w niej zawarte na tym etapie nie są dla nikogo wiążące jak również ostateczne. Ankietę można:

       Pobrać z załącznika, wypisać oraz złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (obecnie budynek ZGKiM)

       Pobrać z załącznika, wypisać, zeskanować oraz przesłać na e-maila: poczta@kuzniaraciborska.pl

       Pobrać z załącznika, podpisać profilem zaufanym i wysłać na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

       Pobrać z załącznika, podpisać profilem zaufanym i przesłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMKuznia/skrytka

Zebrane dane pozwolą nam określić jaką ilość opału jako Gmina musimy zabezpieczyć dla Państwa.

Dla porządku informujemy, że zakup węgla na preferencyjnych warunkach przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego i obejmują uprawnienie do nabycia 1,5 tony w roku 2022 i 1,5 tony na początku 2023 roku.

Termin składania ankiet do 18.11.2022r.

Pobierz ankietę w formacie *doc

Pobierz ankietę w formacie *pdf

Scroll to Top