EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Archipelag skarbów – czyli gimnazjaliści w poszukiwaniu wartości

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag wartości”, który był adresowany dla młodzieży gimnazjalnej zarówno gimnazjum w Kuźni Raciborskiej jak i w Rudach. Został on bardzo dobrze oceniony przez samych gimnazjalistów, którzy chociażby z racji swojego wieku bywają mocno krytyczni, zaś prezentowany program ocenili w 100% bardzo pozytywnie w anonimowych ankietach przeprowadzonych po zakończeniu programu.

Program miał miejsce w pierwszym tygodniu grudnia – w czasie dwudniowego spotkania młodzież drugich i trzecich klas gimnazjum w Rudach i Kuźni Raciborskiej uczestniczyła w programie profilaktycznym, który składał się z dwóch czterogodzinnych warsztatów dla młodzieży, spotkania z radą pedagogiczną oraz prelekcji dla rodziców. „Archipelag Skarbów” to program profilaktyki zintegrowanej – dotyczy wszystkich potencjalnych zagrożeń, jakie czyhają na młodego człowieka. Uczy zdrowego i mądrego stylu życia w oparciu o system wartości ogólnoludzkich, pokazuje młodym ludziom ich ogromny pozytywny potencjał. Stanowi uzupełnienie i wzmocnienie programu profilaktycznego i wychowawczego, jaki realizuje każda szkoła. Autorem programu jest psycholog, dr Szymon Grzelak. Program uzyskał akceptację i rekomendację Ośrodka Rozwoju Edukacji, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W trakcie dwudniowych spotkań z trójką trenerów nasza młodzież poszukiwała skarbu, jakim jest szczęście – trwała i wierna miłość, realizacja własnych pasji i marzeń, życie wolne od nałogów i przemocy. Młodzież miała okazję przekonać się, że wokół nich są dorośli, od których mogą się wiele nauczyć. Są to rodzice, dziadkowie, wychowawcy, trenerzy, duchowni. Każdy może znaleźć wokół siebie dorosłych, którzy, choć nie idealni, mogą stać się dla młodych ludzi przewodnikami, autorytetami. Przekaz ten został dodatkowo wzmocniony przez wywiady ze znanymi ludźmi (Tomasz Adamek, Marek Kamiński, Leszek Blanik, Jacek Czachor, Anna Jamróz, Manuel Arboleda) . Bohaterowie wywiadów prezentują postawy trzeźwości, wierności ideałom oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

W trakcie programu uczniowie mogli poznać wyniki badań, jakie były przeprowadzone wśród ich rówieśników i przekonać się, że zdecydowana większość młodych ludzi wierzy w trwałą i wierną miłość, pragnie życia wolnego od nałogów i posiada system wartości wpojony im przede wszystkim przez rodziców. Program był dynamiczny, opierał się przede wszystkim na aktywizowaniu młodzieży, a także na ciekawych prezentacjach multimedialnych. Nasza młodzież chętnie uczestniczyła w ćwiczeniach, uważnie wsłuchiwała się w prezentowane treści i żywo na nie reagowała. Mamy nadzieję, że spotkanie pozostawi trwały ślad w postawie i poglądach naszych uczniów. Po programie została przeprowadzona ankieta podsumowująca i okazało się wszyscy gimnazjaliści bardzo wysoko oceniają treści i formę programu. Dla większości z nich prezentowane treści były oczywiste, ale czasami można zapomnieć właśnie o tych wydawałoby się rzeczach najbardziej oczywistych i dlatego takie programy mają bardzo duże znaczenie.

Dziękujemy za sfinansowanie programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej oraz księdzu proboszczowi z Rud oraz z Kuźni Raciborskiej, którzy również wydatnie wsparli organizację programu.

M.D.

 

{gallery}Archipelag_skarbow{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top