EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Będziemy uczyć pływać!

Gmina Kuźnia Raciborska znalazła się w gronie 95 gmin z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie na prowadzenie i organizację zajęć sportowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania. Konkurs na dofinansowanie zadania został ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 31 stycznia na stronie internetowej ministerstwa opublikowane zostały jego wyniki.  Projekt, którego nazwa brzmi „Umiem pływać”, jest skierowany do najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.

W ramach projektu uczniowie będą wyjeżdżali na zajęcia na pływalni H2Ostróg w Raciborzu, gdzie pod okiem instruktorów będą uczyli się pływać. Jeden cykl szkoleniowy będzie wynosił 20 jednostek lekcyjnych dla każdego dziecka, zajęcia będą się odbywały w 12-15 osobowych grupach i zakończą się sprawdzianem potwierdzającym nabycie umiejętności założonych w projekcie. Łącznie projektem ma być objętych 152 uczniów.

Celem zajęć poza nauką pływania jest m.in. walka z wadami postawy u dzieci, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie pożądanych cech osobowościowych i społecznych u dzieci (odwaga, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za drugą osobę, zgodne współdziałanie w zespole). Dodatkowo uczniowie nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego przebywania i odpowiedniego korzystania z akwenów wodnych.

Zarówno udział w zajęciach jak i dowóz jest dla uczniów bezpłatny. Koszt całego projektu wynosi 51 480 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 25 740 zł. Pozostałą część stanowi wkład własny gminy Kuźnia Raciborska. 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska