EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

BRM – Biuro Rady Miejskiej

Kontakt

Burgieł Ilona – Kierownik Biura Rady Miejskiej
pokój nr 1, tel. 32/419-1417 w.120, 419-1488, fax 32/419-1432,
e-mail: ilona.burgiel@umkuznia.pl

Zadania i kompetencje Biura Rady Miejskiej

1. Obsługa administracyjno – biurowa działalności Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej i radnych.
2. Przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej, komisji stałych i doraźnych – zapewnienia ich terminowego doręczenia.
3. Sporządzanie protokołów z sesji, komisji i zebrań jednostek pomocniczych gminy, których są organizatorem, uczestniczą bądź są reprezentowani Burmistrz lub Rada Miejska.
4. Terminowe dostarczanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biura Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, wynikających z podjętych przez Radę Miejską uchwał.
5. Współorganizowanie zebrań mieszkańców miasta i sołectw.
6. Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy i prowadzenie dokumentacji dotyczącej ich działalności.
7. Współpraca zagraniczna.
8. Prowadzenie rejestrów:
   – uchwał Rady Miejskiej,
   – wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej,
   – interpelacji i wniosków radnych.

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska