EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa kanalizacji i przebudowa drogi w Turzu

Informujemy, że powiat ogłosił już także przetarg na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze. Dodatkowo, w tym samym czasie,  będzie tam realizacja I odcinka kanalizacji. Budowa kanalizacji realizowana będzie przez gminę Kuźnia Raciborska. Przetarg na tę inwestycję został już ogłoszony.


„Zadanie realizowane przez powiat polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3509S ul. Raciborskiej w miejscowości Turze, gmina Kuźnia Raciborska wraz z odcinkową budową fragmentu nowego przebiegu drogi.
Termin wykonania zamówienia: do 210 dni od daty podpisania umowy. (do ok. 10.12.2024r.)
Zakres zadania obejmuje głównie:
– przebudowę konstrukcji drogi powiatowej z wymianą warstw podbudów pod jezdnią i wykonaniem nowej nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych,
– wykonanie odcinka nowej trasy drogi z warstwami podbudów pod jezdnią i wykonaniem nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych,
– przebudowę i wykonanie chodników szerokości 2,0m o nawierzchni z kształtki brukowej betonowej wzmocnionej na krawędziach krawężnikami i obrzeżami,
– wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej granitowej,
– wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w rejonie zatoki autobusowej i skrzyżowania DP3509S z ul. Kościuszki o nawierzchni z kształtki brukowej betonowej,
– przebudowę zjazdów indywidualnych, publicznych i skrzyżowań,
– remont istniejącego odwodnienia drogi polegający na wymianie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wykonaniu ścieków przykrawężnikowych a także na remoncie istniejących odcinków rowów,
– wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej z kształtki brukowej betonowej lub o nawierzchni z destruktu bitumicznego,
– budowę kanału technologicznego,
– zabudowę doświetlenia przejść dla pieszych z zasilaniem akumulatorowym z paneli solarnych,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przebudowywanego odcinka drogi.
Szacunkowa wartość zamówienia: 5 203 131,00 zł brutto
Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dla województwa śląskiego w wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych, wkład własny jest finansowany po połowie przez Powiat Raciborski i Gminę Kuźnia Raciborska.” (za: Starostwo Powiatowe w Raciborzu”)

Scroll to Top