EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa kanalizacji w Jankowicach rozpoczęta.

W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej została podpisana przez Burmistrza Pawła Machę i przedstawiciela wykonawcy DRO GOMAX Sp. z o.o umowa na budowę kanalizacji w Jankowicach. Na realizację tego zadania pozyskano dotację w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 

Zakres prac obejmuje:

– budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

– budowę sieci kanalizacyjnej tłocznej

– budowę studzienek kanalizacyjnych systemowych (kontrolne)

– budowę jednej sieciowej pompowni ścieków P1 oraz czterech przydomowych pompowni ścieków Pd1-Pd4 z wyposażeniem,

– rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w zakresie określonym w przedmiarze robót.

 

Wartość robót to 5 518 952, 43 złotych. Kanalizacja ma powstać do dnia

31 maja 2023 r.

 

 

Scroll to Top