EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa kanalizacji w Rudach (Przerycie/Brantolka) – spotkanie z mieszkańcami

Szanowni Mieszkańcy,

 

Ruszyły prace przy budowie kanalizacji na terenie sołectwa Rudy w częściach Przerycie i Brantolka.

W związku z prowadzoną inwestycją Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska wraz z Prezesem Gminnego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej zapraszają mieszkańców Rud z Przerycia i Brantolki na spotkanie dotyczące budowanej linii kanalizacyjnej. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań przedstawicielowi Inwestora oraz uzyskania odpowiedzi na wszelkie tematy dotyczące realizowanego zadania.

Do wglądu będzie również na spotkaniu udostępniona dokumentacja projektowa.  

Miejsce spotkania: OSP Rudy, ul. Rogera 22

Dzień: 7 września 2018 r.

Godzina: 18.00

Wykonawcą robót jest firma „Telnow Nowak Dariusz”, z którą umowę podpisano 22 maja 2018 roku na zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie”.

 Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje:

– Budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Rudy, przysiółki Brantolka i Przerycie obejmująca obszar dróg gminnych tj. ul. Dębowej, Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Rzecznej, Sobieskiego, Sosnowej, Świerkowej, Wierzbowej, Zielonej, Przerycie oraz w niewielkiej części terenów prywatnych ( łąki, drogi) w Rudach. Sieć kolektorów kanalizacji sanitarnej będzie również pod ciekiem wodnym Wierzbnik, linią klejową Kopalni Piasku Kotlarnia oraz drogą wojewódzką nr 919 (ul. Gliwicka), aż do Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w Rudach na ul. Zielonej, wraz z wszystkimi studniami rewizyjnymi, kaskadowymi, rozprężnymi i przyłączeniowymi wg. projektu,

– budowa przykanalików/przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studzienkami przyłączeniowymi na poszczególnych posesjach mieszkańców wg. projektu,

– budowa 9 szt. przepompowni sieciowych ścieków P1 do P9.

 Zgodnie z zapisami ww. umowy zakończenie prac ma nastąpić do 31.05.2019r.

Mieszkańcy rejonu Rud objętego projektem będą indywidualnie osobnym pismem poinformowani o terminie, w którym będzie konieczność przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.   

 Koszty realizacji inwestycji to ”3.350.000,00 PLN netto / 4.120.500,00 PLN brutto

Projekt ten uzyskał dofinansowanie  w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 15.11.2017r. przedstawiciele Spółki GPWiK Sp. z o.o. podpisali umowę na mocy, której przyznano projektowi dofinansowanie w kwocie  1.999.998,00 PLN

{gallery}2018/siec_brantolka{/gallery}

 {gallery}2018/brantolka{/gallery}

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska