EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał poprzeczny gm. Bierawa

Informujemy mieszkańców Rudy, Budzisk i Turza, że w dniu 28 września br Zastępca Burmistrza Gabriela Tomik oraz Sekretarz Gminy Dominik Klimanek spotkali się w Urzędzie Miasta w Kuźni Raciborskiej z przedstawicielem firmy Budownictwo Wodne i Melioracyjne Janusz Piórek z Wadowic, która zawarła umowę z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na „ Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał poprzeczny gm. Bierawa”

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka prawostronnego wału rzeki Odry w km 71,6 (wg nowego kilometrażu rzeki z 2005 r. – km 677,8) o długości L=118 m, a jednocześnie połączenie z istniejącym wałem zlokalizowanym na terenie woj. śląskiego. Inwestycja realizowana będzie w drodze ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych [Dz. U. z 2015 r. poz. 966] w celu zabezpieczenia  miejscowości Turze, Budziska, Ruda, Ruda Brzeg, Ruda Dziergowska i Dziergowice przed wodami powodziowymi rz. Odry o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 0,5 % (raz na 200 lat).

 Data zakończenia budowy: 30 listopada 2017r.

Razem z mieszkańcami terenów nadodrzańskich dziękujemy Panu Wojewodzie Śląskiemu i Panu Wojewodzie Opolskiego za współpracę i pokazanie, że rzeka Odra nie zna podziałów administracyjnych.

{gallery}waly_2017{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska