EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z sztuczną nawierzchnią w Rudach”

Rok 2017 Dofinansowanie Projektu w ramach PROW na lata 2014-2020

                                                                                                                                                              

4.09.2017

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Rudach. Ostateczny koszt kwalifikowalny projektu :309.994,05 PLN
Wysokość dofinansowania : 179.249,00 PLN ( 63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

Link do zdjęć:
http://kuzniaraciborska.hg.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/1194-otwarcie-boiska-wielofunkcyjnego-w-rudach

 

Gmina Kuźnia Raciborska realizuje projekt pod nazwą „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z sztuczną nawierzchnią w Rudach”. 

Projekt realizowany przy udziale pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt kwalifikowalny projektu :364.980,34 PLN

Wysokość dofinansowania : 232.236,00 PLN ( 63,63 % kosztów kwalifikowalnych )

Przedmiotem projektu jest budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawą na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera 2 .

W ramach zadania wyznaczone zostaną pole do gry w piłkę nożną, pole do gry w koszykówkę, pole do gry w siatkówkę.

Celem operacji jest budowa boiska wielofunkcyjnego dla wyrównania szans mieszkańców terenów wiejskich w stosunku do mieszkańców z terenu miasta, poprzez udostępnienie społeczności lokalnej nowej infrastruktury sportowej, która :

– umożliwi rozwijanie nowych zainteresowań sportowych,

– poprawi warunki aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców i przyczyni się do uaktywnienia stylu życia społeczności lokalnej poprzez wzrost dostępności do nowej infrastruktury sportowej, co w efekcie wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska