EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Burmistrz Paweł Macha z wotum zaufania i absolutorium

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej w miesiącu lipcu nie będzie obradować.
Radni do pracy wrócą w miesiącu sierpniu. Prace po wakacyjnej przerwie rozpoczną od udziału w posiedzeniach komisji a następnie obradować będą podczas sesji.

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 22 czerwca br. Burmistrz Miasta Paweł Mach otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022 oraz udzielono Burmistrzowi wotum zaufania.
Nadmienić należy, że w  przypadku obu głosowań Rada Miejska była jednomyślna.
Burmistrz Paweł Macha pragnie podziękować Wszystkim, którzy pracowali na ten sukces, w szczególności: Radnym, Pracownikom Urzędu, Mieszkańcom oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że rok 2022, który był rokiem trudnym i stawiał przed nami wszystkim nowe, wymagające i dotąd nieznane wyzwania w ogólnej ocenie wypadł pozytywnie, o czym świadczy budżet naszej Gminy.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska