EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

XII Forum Szlaku Cysterskiego

W dniach  30.06 – 01.07.2023 r. odbyło się w Owińskach i Wągrowcu XII Forum Szlaku Cysterskiego.   Organizatorem spotkania gmin cysterskich oraz  wszystkich zainteresowanych wspieraniem szlaku byli: Powiat Poznański, Gmina Wągrowiec oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich.   Gminę  Kuźnia Raciborska, która w  OSGC działa od samego początku, reprezentowali: Wojciech Gdesz Zastępca Burmistrza oraz Anna Mainusz kierownik Referatu Edukacji, Sportu i Promocji. W obradach uczestniczyła także pani Rita Serafin, która jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia.  Forum odbywało się  w wyremontowanym klasztorze pocysterskim w Owińskach, w którym obecnie znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych z interesującym Parkiem Orientacji Przestrzennej oraz na terenie Gminy Wągrowiec, która bardzo różnorodnie wykorzystuje dziedzictwo cystersów w promocji, kulturze i turystyce.  W czasie obrad Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich  rozmawiano o kłopotach z certyfikacją Szlaku cysterskiego w Europie, wyzwaniach i przyszłości działalności Stowarzyszenia.

{gallery}2023/forum_szlaku_cysterskiego{/gallery}

 

Scroll to Top