EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Cyfrowa gmina”

Nazwa projektu: „Cyfrowa gmina

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
Realizator projektu: Gminny Kuźnia Raciborska

Wartość grantu z UE: 349 230,00.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach programu zostanie wymieniony sprzęt IT, zakupione bezprzewodowe urządzenia wielofunkcyjne jak również zostanie rozbudowana siec zabezpieczeń logicznych. W ramach projektu powstanie nowa strona Internetowa, dostosowana do wymogów WCAG 2.1. Głównm celem programu jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska