EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Unijne środki na cyfryzację gminy

 

 

Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała środki unijne na poprawę jakości cyfryzacji Urzędu Miejskiego, a także na zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach projektu gnatowego „Cyfrowa Gmina”. Kwota pozyskanego grantu to 349 230,00 zł. W ramach tej kwoty zostanie zakupiony sprzęt IT, bezprzewodowe urządzenia wielofunkcyjne, jak również zostanie rozbudowana siec zabezpieczeń logicznych. W ramach projektu powstanie nowa strona Internetowa, dostosowana do wymogów WCAG 2.1. Obowiązkowym elementem programu jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Z pozyskanych środków sfinansowane zostaną szkolenia pracowników w zakresie obsługi programów informatycznych. Projekt będzie realizowany  przez okres 18 miesięcy.

 

 

  

 

 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Scroll to Top