EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dane dotyczące ewidencji ludności za rok 2017 w Gminie Kuźnia Raciborska

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące ewidencji ludności za rok 2017 w Gminie Kuźnia Raciborska.

W 2017 roku na pobyt stały w Gminie Kuźnia Raciborska zameldowanych było 11162 osób. Tabela przedstawia liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy w porównaniu z rokiem 2016.

Miejscowość

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w 2017 r.

(stan na dzień 31.12.2017 r.)

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w 2016 r.
(stan na dzień 31.12.2016 r.)

Kuźnia Raciborska

4929

4948

Budziska

777

776

Jankowice

443

430

Ruda

250

266

Ruda Kozielska

615

619

Rudy

2779

2765

Siedliska

592

588

Turze

777

797

RAZEM

11162

11189

 

W 2017 roku:

·         na pobyt stały zameldowało się 331 osób,

·         na pobyt czasowy zameldowało się 210 osób,

 

·         z pobytu stałego wymeldowało się 358 osób,

·         z pobytu czasowego wymeldowało się 100 osób.

 

W 2017 roku urodziło się 114 dzieci zameldowanych na terenie Gminy, w tym 60 dziewczynek i 54 chłopców ( w 2016 r. urodziło się 101 dzieci, w tym 44 dziewczynki i 57 chłopców).

Tabela przedstawia liczbę dzieci urodzonych w 2017 r. i zameldowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy w porównaniu z rokiem 2016.

 

Miejscowość

Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy w 2017 r.

Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy w 2016 r.

Kuźnia Raciborska

51

41

Budziska

8

6

Jankowice

6

6

Ruda

3

2

Ruda Kozielska

7

11

Rudy

25

23

Siedliska

6

5

Turze

8

7

RAZEM

114

101

 

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2017 r. to:

·         wśród dziewczynek Hanna (5), Emilia (5), Amelia (3), Julia (3), Zuzanna (3);

·         wśród chłopców Michał (6), Bartosz (3), Wojciech (3), Szymon (3), Antoni (3).

 

W 2017 r. zmarło 119 mieszkańców Gminy, w tym 65 kobiet i 54 mężczyzn (w 2016r. zmarło 130 mieszkańców Gminy).

 W księgach stanu cywilnego w 2017 r. zarejestrowano 64 małżeństwa oraz 17 rozwodów.

W 2017 r. na terenie Gminy mieszkało 30 osób w przedziale wiekowym 90-99 lat. Najstarszy mieszkaniec Gminy to kobieta urodzona w lutym 1918 r.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska