EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Darmowa pomoc w powiecie raciborskim

W styczniu w całej Polsce rusza system darmowych porad prawnych. Jest to efekt wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W powiecie raciborskim działać będą cztery takie punkty, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą adwokaci oraz radcowie prawni. Zadanie organizuje Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1) Racibórz – Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Okrzei 4,

2) Pietrowice Wielkie – Centrum Społeczno – Kulturalne, ul. 1 Maja 8B, 

3) Krzyżanowice – Urząd Gminy, ul. Główna 5,

4) Kuźnia Raciborska – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, tel. 533-977-031

 

Harmonogram – dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

– poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00

– wtorek: 12.00 – 16.00,

2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:

– poniedziałek, środa: 14.00 -18.00,

– wtorek, czwartek, piątek: 10.00 – 14.00,

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:

– poniedziałek, wtorek, środa: 11.00 – 15.00

– czwartek, piątek: 08.00 – 12.00,

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 

– od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00. tel. 533-977-031

parter pokój 7a (wejście główne do budynku)  

 

Uprawnieni:

 – młodzież do 26. roku życia,

 – osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

– seniorzy po ukończeniu 65 lat,

– osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

– kombatanci,

– weterani,

– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 – kobiety w ciąży. 

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością

Pomoc prawna obejmuje:

 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Pomoc  prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Materiał pochodzi ze strony Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska