EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dofinasowanie dla przedszkoli z Gminy Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska spełniła kryteria i uzyskała wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IŻ.01-24-307/19 Poddizłanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Dwa projekty, które otrzymają dofinansowanie to:

„Równość szans – równa edukacja – zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej”

„Mały człowiek – wielkie możliwości – rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud” 

 

W ramach projektów przedszkola z terenu gminy otrzymają dodatkowa oferta edukacyjną dla dzieci,  pomoc psychologiczno-dydaktyczną,  powstaną dwa specjalistyczne gabinety oraz w oddziale w Turzu zostaną wydłużone godziny pracy.   

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top