EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Dokumentacja budowy przystani szansą na rozwój turystyki wodnej na pograniczu polsko-czeskim” zakończenie projektu

Gmina Kuźnia Raciborska zakończyła projekt DOKUMENTACJA BUDOWY PRZYSTANI SZANSĄ NA ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „PRZEKRACZAMY GRANICE”. Przedmiotowa dokumentacja umożliwi przygotowanie  budowy dwóch przystani  turystycznych wodnych na rzekach Odra (Turze) i Ruda (Kuźnia Raciborska).  Na podstawie tych opracowań możliwe stanie się aplikowanie o dofinansowanie budowy przystani ze środków UE.

Całkowita wartość projektu: 19 353,75 EUR

Dofinasowanie z EFRR: 16 450,68 EUR

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 935,37 EUR

Wkład własny Gminy: 967,70 EUR

Budowa przystani w Gminie Kuźnia Raciborska pozwoli rozwinąć już istniejącą współpracę  między społecznościami przygranicznymi Republiki Czeskiej i Polski w dziedzinie turystyki wodnej.

W chwili obecnej odbywają się a na rzekach: Olzie,  Odrze i Rudzie spływy kajakowe, które co roku przyciągają podczas różnych akcji wiele znakomitych gości. Podczas tegorocznej akcji sprzątania rzeki Rudy gościł u nas Aleksander Doba. Spływ rzeką Rudą jest atrakcją skierowaną dla mieszkańców Gminy jak również gości z regionu i kraju.

Inną atrakcją wodniacką jest cykliczna impreza pod nazwą „Pływadło” odbywająca się na rzece Odrze – trasa Racibórz- Turze- Dziergowice-Kędzierzyn-Koźle. Wykonanie przystani turystycznej w Turzu  spełnieni oczekiwania związane z obsługą m.in. takich imprez oraz rozwinięciem oferty wobec turysty indywidualnego.

Gmina Kuźnia Raciborska nawiązała działanie partnerskie ze Stowarzyszeniem POSEJDON w Czeskiej Republice, które ma na celu pomoc w budowaniu przystani turystycznych na rzece Rudzie i rzece Odrze polegające na wymiany doświadczeń po obu stronach granicy. 

Mini folder str 1

Mini folder str 2

{gallery}przystanie{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska