EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Projekt gminny Odnawialne Źródła Energii – dotyczy fotowoltaiki!

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż w dniu 27.01.2022 r.  odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego jednogłośnie została przyjęta nowelizacja ustawy OZE.  Czekamy jeszcze na decyzję Senatu i podpis Prezydenta, szczegóły w poniższym linku:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1947

Nowy projekt ustawy zakłada, że osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu (prosument).

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska