EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„Gmina Kuźnia Raciborska czyta małym misiom”

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”. To Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, który ma na celu promocję czytelnictwa wśród najmniejszych dzieci oraz współpracę pomiędzy przedszkolami z całej Polski. Autorem projektu jest Pani Aneta Konefał , dyrektorka Przedszkola w Kolbuszowej. Zadaniem uczestników jest wybranie misia-maskotki, nadanie mu imienia, przeczytanie mu książeczki i wysłanie w podróż po Polsce. Ponad 500 przedszkoli  z całego kraju zostało pogrupowanych w zespoły po 10 i to pomiędzy nimi wędruje miś, by na końcu powrócić do swojego przedszkola. Razem z  zabawką wędruje jego dziennik podróży, w którym zapisywane są tytuły przeczytanych książeczek oraz wklejane pamiątkowe zdjęcie opatrzone specjalną dedykacją dla dzieci-właścicieli misia.  Patronem honorowym Projektu jest Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW- Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Dorota Dziamska – pedagog, autorka systemu Edukacja Przez Ruch, ekspert MEN.

            Głównym patronem medialnym jest ogólnopolskie czasopismo „Przedszkolne ABC”oraz 30 innych  mediów w tym: regionalne stacje telewizyjne, radiowe, gazety oraz portale intenetowe.

 Modyfikacją projektu jest przedsięwzięcie „Gminy czytają małym misiom“, w którym bierze udział ponad 70 gmin z całego kraju. U nas  do projektu przystąpiły  wszystkie  przedszkola: Przedszkole w Rudach, obydwa przedszkola w Kuźni Raciborskiej, Społeczne Przedszkole w Budziskach oraz oddział przedszkolny w Turzu.  Patronat honorowy nad edycją gminną objął  Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Pan Paweł Macha.  Misie będą wędrować od przedszkola do przedszkola i zachęcać do czytania, ale także zaciśniać współpracę między naszymi placówkami. Partnerem przedszkoli została Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej wraz z filiami oraz Biblioteka Szkolna Społecznej Szkoły Podstawowej w Budzickach. Bibliotekarze będa pełnili funcję listonoszy w wędrówce misiów oraz  dodatkowo zachecą dzieci do czytania. Koordynatorem gminnym  wyznaczonym przez autora projektu jest Pani Sylwia Wojcieska. Uroczysty finał Projektu w naszej gminie planowany jest na 9 marca w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.

 Sylwia Wojcieska

Koordynator projektu

 

 {gallery}2016/maly_mis{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top