EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska i Burmistrz Rita Serafin „Perłami Samorządu 2012

 

 

 

Wysoką lokatą zakończył się udział Gminy Kuźnia Raciborska i Burmistrza Rity Serafin w ogólnopolskim rankingu „Perły Samorządu 2012” organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”.

W rankingu dokonano wyboru 5 najlepszych prezydentów, 10 burmistrzów i 15 wójtów oraz odpowiednio w ramach 5, 10 i 15 miejsc, gmin wiejskich, miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców i miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz aktywnością w stowarzyszeniach samorządowych.

Wręczenie wyróżnień w poszczególnych kategoriach miało miejsce w dniu 17 stycznia 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie z udziałem ponad 200 samorządowców z całej Polski.

W rankingu włodarzy samorządów, organizatorzy oceniali m.in. takie formy aktywności jak: inicjatywy społeczne, zaangażowanie w strukturach samorządowych, ilość złożonych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne i ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie, kontakt z mieszkańcami, ilość organizowanych imprez kulturalnych i sportowych. W tej części ankietowego badania, Burmistrz Rita Serafin mogła pochwalić się m.in. pozyskaniem kwoty ponad 1 100 złotych środków zewnętrznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, uczestnictwem w czterech organizacjach samorządowych (w tym pełnienie funkcji Przewodniczącej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich), wprowadzeniem nowoczesnych form kontaktu z mieszkańcami, właściwą strukturą zatrudnienia w urzędzie, przeszkoleniem pracowników do kontaktu z osobami posługującymi się językiem migowym oraz organizacją 30 imprez kulturalnych i sportowych.

W wyniku punktacji, zgromadzonej na podstawie ogólnopolskiego badania ankietowego, Burmistrz Rita Serafin uplasowała się w pierwszej dziesiątce burmistrzów i prezydentów polskich miast poniżej 100 tys. mieszkańców.

Powodem do dumy jest również miejsce gminy Kuźnia Raciborska w pierwszej dwudziestce samorządów miejskich poniżej 100 tys. mieszkańców. A takich miast jest w Polsce ponad 850. O bardzo wysokiej lokacie gminy Kuźnia Raciborska zadecydowały: środki zewnętrzne pozyskane od 2010 roku na inwestycje infrastrukturalne, bardzo szeroki wachlarz instrumentów pomocowych z jakich pozyskiwano środki (RPO WSL 2007-2013, EFS, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, budżet Samorządu Województwa Śląskiego itp.), wydatki ponoszone na ochronę środowiska, czy też procent wydatków budżetu gminy na działania związane z turystyką, sportem i rekreacją.
Wyniki rankingu opublikuje pod koniec stycznia 2013 roku „Dziennik Gazeta Prawna”.

{gallery}perly{/gallery}

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska