EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska otrzyma dofinansowanie do projektu „Dokumentacja budowlana przystani szansą na rozwój turystyki wodnej na pograniczu polsko-czeskim”

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie do projektu nr PL.3.22/3.3.04/15.04479 pt. „Dokumentacja budowlana przystani szansą na rozwój turystyki wodnej na pograniczu polsko-czeskim” z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej przystani turystycznych/wodnych na rzekach Gminy Kuźnia Raciborska. Opracowanie dokumentacji umożliwi wstępne przygotowanie do realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch przystani oraz na podstawie tych opracowań dalsze aplikowanie o dofinansowanie ze środków UE.

Dokumentacja stanowić będzie dwa odrębne opracowania: „Przystań turystyczna w Kuźni Raciborskiej na rzece Ruda (dopływ Odry)” oraz   Przystań turystyczna w Turzu na rzece Odrze w km 66+000”

Termin zakończenia projektu 06.2015 r.

 

Całkowita wartość projektu: 19 353,75 EUR

Dofinasowanie z EFRR: 16 450,68 EUR

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 935,37 EUR

 Wkład własny Gminy: 967,70 EUR

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska