EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska w Europejskim Rejestrze Renomowanych

 

 

 

Troska o wysoką jakość pracy, przestrzeganie prawa i realizowanie ustawowych obowiązków oraz poddanie się zewnętrznej, uproszczonej analizie jakościowej i finansowej przeprowadzonej przez Compendium Lex – Biuro Europejskie w Krakowie, organizatora Programu Euro Renoma, zaowocowały uzyskaniem przez naszą Gminę wpisu do Europejskiego Rejestru Renomowanych i uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Program Euro Renoma został stworzony, aby propagować tak ważne w działalności publicznej i biznesie wartości jak solidność, prawość, uczciwość, przejrzystość i wiarygodność. Jego celem jest wspieranie uczestników w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród innych podmiotów.
Swą nazwą Program nawiązuje do zasad, które tkwiły u podstaw Wspólnoty Europejskiej zarówno w obszarze gospodarki i prawa, jak i szeroko pojętej demokracji z jej przejrzystością i wolnością wyboru. Oparty jest na najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych i wymaganiach kategoryzacyjnych.

Uczestnikiem Programu mogą być przedsiębiorcy, podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, organizacje społeczne, samorządy, podmioty oraz instytucje publiczne i niepubliczne. W ramach Programu Organizator przyznaje Certyfikaty Jakości Euro Renoma, które mają charakter wyróżnień promocyjnych.

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska