EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gmina na 6 województwa śląskiego

W Sali Sejmu Śląskiego rozstrzygnięto konkurs „Gmina na 6 województwa śląskiego”. W pracach kapituły uczestniczył marszałek Wojciech Saługa

Kapituła konkursu wyłoniła laureatów i przyznała tytuły „Gminy na 6 województwa śląskiego” w czterech kategoriach z podziałem na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i gminy wiejskie. W kategorii Gmina przyjazna mieszkańcom tytuł przypadł Katowicom (gmina miejska), Pszczynie, (miejsko-wiejska) oraz Psarom (wiejska). Najbardziej przyjazne inwestorom okazały się również Katowice, a także gmina Cisna, zaś turystom najbardziej sprzyjają Zabrze, Kuźnia Raciborska i Świnna. Psary otrzymały także statuetkę dla gminy przyjaznej środowisku, a Żywiec pozakonkursową nagrodę za działania na rzecz poprawy jakości środowiska.

Redakcja „Dziennika Zachodniego” otrzymała 46 zgłoszeń do konkursu, co zdaniem organizatorów jest sporym sukcesem.

Członkami kapituły konkursu, oprócz marszałka Saługi, byli: prof. dr hab. Robert Tomanek – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Eugeniusz Budniok – kanclerz Loży Katowickiej BCC, Grzegorz Chmielewski – wiceprezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, Krystyna Papiernik – prezes Śląskiej Izby Turystyki, Grzegorz Pasieka – prezes Polskiej Izby Ekologii, Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW, Mateusz Rykała – wiceprezes KSSE, Artur Tomasik – prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego oraz Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”.

Zgłaszając się w poszczególnych kategoriach, gminy nadsyłały do redakcji Dziennika Zachodniego  obrazujące swoje osiągnięcia prezentacje. Jednak, co warto podkreślić, były oceniane nie tylko na podstawie dostarczonych materiałów, obrazujących ich osiągnięcia w kategoriach, w których startowały, ale także na podstawie wiedzy członków z kapituły, reprezentujących różne dziedziny i branże. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

{gallery}6{/gallery} 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska