EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gmina otrzymała ponad 125 tys. z Ministerstwa Sprawiedliwości dla strażaków ochotników z Gminy Kuźnia Raciborska

Dniu 26.04.2018 r. Burmistrz Paweł Macha oraz Skarbnik Anna Szostak podpisali umowę z Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości panem Mikołajem Pawlak na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.  Umowa w wysokości 125.536,95 zł dotyczy dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska w sprzęt ratownictwa niezbędny do niesienia pomocy i ratujący życie. Druhowie z terenu gminy otrzymają m.in.: defibrylatory AED, torby ratownicze PSP R1, nosze typu deska, szyny typu Kramera, piły ratownicze łańcuchowe, piły spalinowe, uniwersalne narzędzia ratownicze typu Hooligan, podnośnik ratowniczy, detektor gazowy, bosak teleskopowy, linki i szelki bezpieczeństwa, sygnalizator świetlny, drabinę nasadkową oraz średni zestaw ratownictwa techniczno-drogowego w skład którego wchodzi: rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, zestaw węży hydraulicznych.

 

            Burmistrz Paweł Macha składa serdeczne podziękowania pełnomocnikowi ministra sprawiedliwości panu Michałowi Woś za zaangażowanie i pomoc w przedmiotowej sprawie.

      

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska