EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

II Spotkanie Słowiańskich Nauczycieli w ZSO Kuźnia Raciborska

W miniony weekend Kuźnia Raciborska gościła ponad 30 nauczycieli  z  Czech i  Słowacji –  w ramach programu Spotkań Słowiańskich Nauczycieli. To druga z kolei edycja programu, wyrosłego  na płaszczyźnie partnerstwa europejskiego, rozszerzona jednak o autorskie programy i pomysł . Inicjatywa to autorski pomysł dyrekcji trzech partnerskich szkół: ZSO w Kuźni Raciborskiej, ZS w Odry (Republika Czeska) oraz w Bystričanach (Słowacja).

W  ciągu  dwóch dni około 50 nauczycieli z w/w szkół uczestniczyło w zajęciach warsztatowych związanych z  przygotowaniem i realizacją projektów w oparciu  o dotacje unijne,  wyszukiwania możliwości podejmowania i rozwijania współpracy transgranicznej. Przedstawiono także autorskie pomysły  i rozwiązania na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza na poziomie sportu i turystyki . Goście  mieli możliwość zwiedzenia obiektów ZSO w Kuźni Raciborskiej, poznali  historie wielkiego pożaru na terenie nadleśnictwa Rudy Raciborskie, zwiedzili Bazylikę,  Zespół Klasztorno-Pałacowy  oraz stację kolei wąskotorowej w Rudach.

O samym projekcie partnerstwa słowacko-polsko-czeskiego mówi dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej – Kinga Apollo: Współpraca środowiska szkolnego Kuźni Raciborskiej i naszego czeskiego partnera z Odry w Republice Czeskiej, trwa już od 12 lat. Jednak ostatnie trzy lata przyniosły intensywność wzajemnych relacji. Dodatkowo zaprosiliśmy do programu szkołę w Bystricanach, ze Słowacji. Jednym z elementów współpracy są spotkania środowisk nauczycielskich. W ubiegłym roku gościliśmy w Republice Czeskiej, w tym spotkaliśmy się u nas. W przyszłym roku udamy się na Słowację. Spotkania te,  oparte na bezpośrednim, interpersonalnym kontakcie pomiędzy poszczególnymi nauczycielami rodzą najlepsze pomyły. Warto, a myślę z doświadczenia tych lat,  że trzeba wychodzić poza formalne, objęte protokołem ramy. Osobiste kontakty nauczycieli przynoszą bowiem konkretne pomysły na projekty edukacyjne dla naszych uczniów. Dotyczą one sportu, turystyki, edukacji europejskiej oraz nauki języków obcych.

 

Wojciech Gdesz

ZSO Kuźnia Raciborska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top