EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja Burmistrza na temat sytuacji w oświacie w Gminie Kuźnia Raciborska w dniu 08.04.2019

Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej i Przedszkole w Rudach pracują normalnie. Pracownicy tych placówek nie przystąpili do akcji strajkowej.

Składam serdeczne podziękowanie za odpowiedzialne podejście do pracy i odpowiedzialność za swój zakład pracy.

Placówki oświatowe Gminy Kuźnia Raciborska, w których odbywa się strajk:

  1. Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu – obecnych jest 20 dzieci w Kuźni Raciborskiej i 2 w Turzu. Dzieci mają zapewnioną opiekę i posiłek.

Składam podziękowanie osobom, które przystąpiły do pracy i zapewniają opiekę dzieciom.

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach – mimo przystąpienia części nauczycieli i pracowników do strajku – zorganizowano zajęcia dla wszystkich klas. (obecnych 318 uczniów, nieobecnych 14). Świetlica czynna jest od 6.45 do 16.45. Stołówka pracuje normalnie – uczniowie otrzymają pełny posiłek. W ramach alternatywnych zajęć dla uczniów w poniedziałek w szkole odbył się spektakl „Muzykanci z Bremy” dla uczniów klas młodszych (I-IV) oraz „Pan Twardowski” dla klas starszych. Klasy ósme oraz trzecie gimnazjum miały w poniedziałek i wtorek zorganizowane zajęcia związane z przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. 

Nie odbyły się dziś jedynie zaplanowane wcześniej i umówione zajęcia z doradztwa zawodowego, które mieli prowadzić pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. Zajęcia zostały odwołane dziś rano przez mających prowadzić zajęcia.

Składam podziękowanie osobom, które przystąpiły do pracy i zapewniają opiekę dzieciom.

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej – do strajku przystąpiła większość nauczycieli i pracowników szkoły. Dla uczniów, którzy przyszli do szkoły zorganizowano zajęcia opiekuńczo wychowawcze (obecnych 14 uczniów, nieobecnych 387). Uczniowie otrzymają także niepełny obiad.

Składam podziękowanie osobom, które przystąpiły do pracy i zapewniają opiekę dzieciom.

Sytuacja kryzysowa, z jaką mamy do czynienia w związku ze strajkiem w placówkach oświatowych, skłania do refleksji na temat funkcjonowania oświaty w Gminie Kuźnia Raciborska.  Szkoły niepubliczne, nie samorządowe i prywatne nie przystąpiły do strajku. Może to jest pomysł na sprawne, efektywne prowadzenie nauczania także w naszej gminie?

Wszyscy uczniowie, którzy jutro (09.04.2019) przyjdą do szkół i przedszkola będą objęci opieką. Autobusy szkolne kursują zgodnie z planem. Egzaminy gimnazjalne w szkołach prowadzonych przez Gminę odbędą się.

W załączeniu przedstawiam informację z wypłaconych w 2018 średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Kuźnia Raciborska w placówkach publicznych oraz wydatki Gminy na edukację w 2019r. z podziałem na wydatki pochodzące z subwencji i z budżetu Gminy.

 

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Kuźnia Raciborska w 2018 roku w placówkach publicznych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top