EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDRUKU DEKLARACJI CEEB

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z uzyskaną informacją z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego informujemy, iż pracownik urzędu na prośbę obywatela może wygenerować z systemu wydruk deklaracji z unikalnym identyfikatorem, który nie wymaga potwierdzenia.

Zgodnie z §1 ust. 24 regulaminu sklepu internetowego PGG, dokumentem dotyczącym źródła spalania uznaje się:

a)    dokument odpowiednio złożonej w formie online deklaracji do Centralnej Ewidencji

Emisyjności Budynków (dalej: CEEB), z unikalnym identyfikatorem deklaracji, w tym wydruk takiego dokumentu, lub

b)    kopię deklaracji do CEEB składanej w urzędzie miasta/gminy wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu (np. odpowiednią pieczątką urzędu), lub

c)    inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości dokument, z którego wynika, że pod adresem, którego dotyczy Zamówienie, znajduje się (lub co najmniej że w deklaracji do CEEB zadeklarowano, że znajduje się) odpowiednie źródło spalania na paliwo stałe – węgiel, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się w tym zakresie także wydane przez urząd lub wspólnotę (lub spółdzielnię) mieszkaniową: zaświadczenie lub kopię deklaracji do CEEB.

 

 

 W związku z powyższym, wygenerowany wydruk deklaracji CEEB z systemu opatrzony jest unikalnym identyfikatorem co nie wymaga opieczętowania.

Scroll to Top