EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej – Losowanie numerów list kandydatów na radnych

INFORMACJA
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 1 października 2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów

na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu
1 października 2018 r. o godz.16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w sali nr 3 odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych na zasadach określonych w art. 410 § 7 ust. 1 i 2 ustawy Kodeks Wyborczy.

      Zasady losowania list kandydatów, przez Gminną / Miejską Komisję Wyborczą, wynikają z art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z tym przepisem, gminna komisja wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego warunków określonych w art. 409 numery:

 

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Katowicach;
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

Losowanie będzie przeprowadzone pod nadzorem Komisji Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

w następujący sposób:

  1. Dwa przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w nieprzezroczystych kopertach.
  2. Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej  w Kuźni Raciborskiej wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer
    i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Komisji.
  3. Wyjęte z kopert kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top